Köpvillkor

Priser
Alla priser inkluderar svensk mervärdesskatt (25 %).
Eventuella skrivfel ansvarar vi ej för.

Leveransvillkor och leveranssätt
Dina varor skickas och levereras till dig, på bästa sätt med Bussgods om ej annat överenskommet.
Vanligtvis levereras ditt paket till dig inom 1-3 dagar.

Transportskada
Kontrollera direkt vid mottagandet av leveransen att inga varor saknas eller är skadade.
Skulle detta vara fallet, gör en anmälan på tel 070-5361158, senast 7 dagar efter leverans.
Transportskador som har uppkommit på fraktbolaget anmäls direkt till det ombud som har lämnat ut varorna.

Felleveranser
Vi vill att du meddelar oss så fort som möjligt ifall vi av misstag har levererat fel vara eller fel antal varor,
så att vi kan rätta till felet. Detta sker enklast genom att du ringer på tel 070-5361158 eller mejla på info@kloma.com

Outlösta paket
Om du inte löser ut ditt paket är vi tvungna att debitera dig 1000:- för våra omkostnader.

Varubevakning
Om någon av de varor du beställt är slut på lager meddelar vi dig omgående, även vilken vecka varan beräknas finnas på lager igen.

Reklamationer
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara.
Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts.
Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns
redan vid leveranstillfället. Glöm inte att spara kvittot. Kvittot erfordras för reparation eller annan åtgärd.

Garantier
Vi tillämpar 12 månaders garanti beträffande material- och bearbetningsfel.
För eventuella skador som uppkommer vid användandet eller montering av våra produkter ansvaras ej.
Spara alltid fakturan eller kvittot eftersom dessa alltid måste visas upp för att garantin ska gälla.

Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar,
från mottagandet.
För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen fyller du i av oss begärda uppgifter i därför avsett formulär (returbegäran)
som vi skickar till dig efter du har kontaktat oss.
Jämte detta formulär finner du de förutsättningar som skall vara uppfyllda för att tillämpa ångerrätten.
Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då
Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst.
Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer.
I fall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis inkompatibilitet,
eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes åndå i vissa fall återköp.
I sådana fall står köparen samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt.
I sådana fall innehålles 20% av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut,
uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter,
samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses,
och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse,
skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.