Mönsterdjup

Mönsterdjup, vad säger lagen?

Mönsterdjup på ”sommaren”
Däck ska ha ett kvarvarande mönsterdjup på minst 1,6 mm i däckets huvudmönster.
För att ge bra friktion vid fuktig vägbana bör mönsterdjupet vara minst 3 mm.

Mönsterdjup vid vinterväglag
Vid vinterväglag, under perioden 1 december–31 mars,
ska mönsterdjupet vara minst 3 mm på däck till personbil,
lätt lastbil och buss med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagn som dras av dessa fordon.

Kolla lufttrycket ofta!
Fel lufttryck kan påverka köregenskaper, bränsleförbrukning och däckens livslängd.

Källa: vägverket