Nya Däckmärkningen

Ny däckmärkning från EU – Michelin förklarar hur det fungerar

Den nya däckmärkningen för personbilar och lätta lastbilar – enligt EU-direktiv nr. 1222/2009 – träder i kraft den 1 november 2012.
Denna nya bestämmelse kommer att ge konsumenterna mycket bättre information om däcksäkerhet (på vått underlag) och däckets miljöpåverkan (rullmotstånd och ljud utanför bilen).
De symboler som används för märkningen kanske du redan känner igen eftersom de även används för hushållsapparater och sedan en tid tillbaka även för nya bilar – men vilka är fördelarna för konsumenten?

Så uttyder du märkningen 

Bränsleförbrukning

Till vänster på däckmärkningen hittar vi en energieffektivitetsgradering som visar däckets inverkan på bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen.
Däcken svarar för ca 20 % av bilens bränsleförbrukning, främst beroende på sitt rullmotstånd. En sänkning av rullmotståndet kan därför förbättra energieffektiviteten för vägtransporterna avsevärt och på så sätt sänka CO2-utsläppen. Det är faktiskt så att det är däckets rullmotstånd, mätt i en maskin, som bestämmer dess energieffektivitetsklassificering.

Vad är skillnaden mellan däck i klass A resp. G?
Skillnaden i rullmotstånd är avsevärd och avspeglar den tekniska utvecklingen sedd över flera generationer av däck.

Skillnaden i bränsleförbrukning för en bil med däck av klass A jämfört med klass G är ca. 0,5 liter per 100 km.

Ca 80 liter bränsle sparas per år (vid en körsträcka om 15.000 km/år)

Besparingar på mer än 900 kronor per år för en bensindriven bil (vid ett bensinpris på 11,71/ l)

Det här är inte bara en betydande besparing för konsumenten, utan innebär också stora fördelar för miljön genom att CO2-utsläppen sänks med 12 g/km.

Inbromsning på vått underlag

Till höger på däckmärkningen hittar vi en skala som visar däckets prestanda vid inbromsning på vått underlag. Mätningarna utförs på ett fordon i enlighet med betingelserna i EU-direktivet (hastighet, underlagets karaktär, vattendjup, temperatur…)

Klassificeringen görs genom att prestandan för det testade däcket jämförs med ett referensdäck.

Vad är skillnaden mellan däck i klass A resp. F? (för denna prestanda, som har med säkerheten att göra, kommer klass G inte att användas)

Skillnaden i bromssträcka på vått underlag mellan en bil med klass A resp. klass F-däck är över 10 meter.

Motsvarar 2 billängder.

Ljud utvändigt

Trafikbuller är en stor källa till irritation. På den nedre delen av däckmärkningen ser vi vilken ljudnivå däcket ger ifrån sig utanför bilen (alltså inte det däckbrus som föraren hör i kupén) mätt i decibel.

Miniminivåer

Denna europeiska bestämmelse syftar till övergripande förbättringar på marknaden när det gäller ovanstående 3 faktorer. Som en ytterligare åtgärd för att förbättra däckprestandan kommer det fr.o.m. den 1/11 2012 inte längre vara möjligt för tillverkarna att homologera nya däck av klass G betr. rullmotstånd eller klass F betr. inbromsning på vått underlag, och fr.o.m. den 1/11 2014 får däck av denna typ inte längre säljas. (På motsvarande sätt kommer ljudnivågränserna att skärpas, men de undre gränserna kommer inte att gälla alla däck förrän i november 2016).

Andra kommunikationsverktyg

För däck till personbilar, lätta transportbilar och tunga lastbilar kommer informationen om klassificeringen att presenteras på ett standardiserat sätt i tillverkarens reklam och tekniska dokumentation liksom på Internet.

Samma information måste också finnas angiven på (eller bifogad till) återförsäljarens faktura för däcken till kunden. Kunderna kommer att ha möjlighet att förbättra sina kunskaper om produkterna och att jämföra dem enligt dessa kriterier.
Men när det gäller däckens livslängd då?
Michelin är för en märkning eftersom en sådan ger kunden objektiv information om däckets prestanda.

Detta innebär ett verkligt steg framåt för konsumenterna, men Michelin menar också att däckets livslängd – som ej anges på märkningen – är en viktig faktor för alla konsumenter eftersom de förväntar sig en lång sådan då den har en direkt inverkan på ekonomin.

Skillnaden i livslängd är mycket stor mellan alla de olika däck på marknaden som kunderna kan välja mellan:
livslängden för däck kan skilja med en faktor 2 (för däck med samma dimension).

20.000 km  40.000 km

Det här motsvarar mer än 1 års körsträcka (för den genomsnittlige föraren). Michelins målsättning är att erbjuda sina kunder däck som har den bästa balansen mellan:
bränsleförbrukning, grepp och lång livslängd.

Källa Michelin