Krav vid byte av däckstorlek

Krav vid byte av däck & fälg

I denna artikel finns information kopierad från vägverket om vilka regler som gäller vid utbyte av däck och fälgar.

Typgodkända däck
När du köper nya däck ska du se till att de är typgodkända; E- eller e-märkta.
Däcken ska vara typgodkända enligt ECE-reglemente 30, EG-direktiv 92/23/EEG eller ECE-reglemente 108 (regummerade däck).
Andra regler gäller för däck till fordon som är av 1980 års modell eller äldre.

Belastningsförmåga
Däcken ska ha en belastningsförmåga som motsvaras av bilens största tillåtna axelbelastning.
På E- eller e-märkta däck anges en belastningskod (Load Capacity Index) på däckets sida,
till exempel innebär ”belastningskod 86” att däcket klarar en belastning på 530 kg.

Hastighetskapacitet
Sommardäck till EG-typgodkänd personbil samt till nationellt godkänd personbil,
som har tagits i bruk den 1 januari 1996 eller senare, ska ha en hastighetskapacitet som överensstämmer med
eller är högre än bilens högsta konstruktiva hastighet. På övriga personbilar behöver sommardäck inte vara
dimensionerade för högre hastighet än 180 km/tim. Vinterdäck till EG-typgodkänd personbil får dock vara dimensionerade
för en högsta hastighet av minst 160 km/tim. Nationellt godkänd personbil, som tagits i bruk före den 1 januari 2002,
behöver dock inte ha vinterdäck som är dimensionerade för högre hastighet än 130 km/tim.

På E- eller e-märkta däck anges hastighetskapaciteten med en beteckning på däckets sida.
Här följer exempel på några vanliga hastighetsbeteckningar (symboler):

Q   160 km/h       H   210 km/h
S   180 km/h       V   240 km/h
T   190 km/h       W  270 km/h

Däckets hastighetsbeteckning i registreringsbeviset är inte samma sak som bilens högsta konstruktiva hastighet.
Uppgift om bilens högsta hastighet kan finnas i registreringsbeviset, om inte kan du vända dig till en
märkesrepresentant för besked.

Typ av däck
Däcken ska vara av samma typ (diagonaldäck, radialdäck, sommardäck eller vinterdäck).

Registrerade dimensioner
Uppgifter om registrerade däck- och fälgdimensioner finns i registreringsbeviset del 1.

Alternativa dimensioner
En personbil kan ha flera alternativa däck- och fälgdimensioner som ingår i bilens godkännande.
Dessa kan finnas angivna i registreringsbeviset, under rubriken Övriga uppgifter (tekniska data, dispenser m.m.).
Saknas uppgift om detta, kan en märkesrepresentant informera om vilka däck- och fälgstorlekar som ingår i bilens godkännande.

Om alternativa dimensioner saknas, har du som fordonsägare möjlighet att under eget ansvar byta däck och fälgar
till en annan dimension utan att bilen behöver registreringsbesiktas. Detta utbyte får ske under förutsättning att däcken
– är typgodkända,
– uppfyller kraven på belastningsförmåga,
– uppfyller kraven på hastighetskapacitet och
– är av samma typ.

Dessutom skall däck och fälg
– ha fritt utrymme vid fjädringsrörelser,
– ha fri rörlighet i hjulhuset vid fulla manöverrörelser med hänsyn till bilens ursprungliga hjulupphängning och styrning,
– ha en rullningsomkrets som inte leder till felvisning av hastighetsmätaren och
– täckas av bilens ursprungliga stänkskydd (stänkskärm).

En alternativ dimension får inte inverka påtagligt negativt på bilens ursprungliga egenskaper.

Källa: vägverket