Finansering

Om ni önskar att dela upp er betalning ordnar vi detta genom ett sammarbete med Resurs Bank

Kortet gäller för köp i anslutna försäljningsställen enligt de villkor som försäljningsstället tillämpar. Särskilt förmånliga villkor för avgifter och ränta gäller då betalning sker enligt Specialkontoplanerna nedan,
både avseende tid och belopp. I annat fall gäller Baskontovillkor vad gäller bestämmelser om ränta och avgifter (se bl.a. avsnittet om misskötsel nedan).

Specialkontoplaner: F.n. gäller att månadens samlade kreditköp kan betalas påföljande månad (30-60 dagar) alternativt delbetalas på 4 månader med f.n. 0% ränta och 0:- avgifter.
F.n. gäller dessutom att månadens samlade kreditköp kan delbetalas på 6, 12 eller 24 månader med f.n. 0% ränta, eller i upp till 48 månader med f.n. 17,28% ränta.
Den verkliga löptiden kan bli kortare eller längre beroende på överlagrade köp, varierande betalning, ändrad ränta etc. Års- och limitavgifter är f.n. 0:-.
Månatlig administrationsavgift är f.n. 29:- per konto. Uppläggningsavgift uttages för varje sålunda upplagt konto månaden efter aktuellt val med f.n. 145:- för 6 månader, 245:- för 12 månader och
345:- för 24 månader. Aktuella betalningsplaner med motsvarande belopp att betala redovisas normalt på avier. Ränta och avgifter bestäms av respektive betalningsplan
(den specialkontoplan anses vald vars minsta belopp att betala är lika med eller närmast lägre än inbetalt belopp).
Förskottsbetalningar reducerar inte storleken på kommande månadsbetalningar utan förkortar istället betalningstiden.
Den som önskar en lägre månadsbetalning (eller utnyttja ev. betalningsfrihet enligt avi – notera att då betalningsfrihet utnyttjas ökar skulden med periodens ränta och avgifter)
kan välja längre betalningsplan med ränta och avgifter enligt Allmänna Kontovillkor – Baskonto en eller flera månader. För återgång till specialkontoplan skall denna betalas ifatt enligt avi.

För Baskonto gäller f.n. 22,2% ränta och månatlig administrationsavgift f.n. 29:-. Vid sen eller utebliven betalning tillämpas villkoren för Baskonto vad gäller bestämmelser om avgifter och ränta.
I det fall villkoren för Specialkonto uppfylldes föregående månad påförs dock endast den högre av antingen den högsta specialkontoräntan eller den vid var tid gällande statslåneräntan plus f.n. 8 procentenheter. Vid upprepade förseelser och då krediten sagts upp p.g.a. misskötsel tillämpas alltid ränta och avgifter enligt Allmänna Kontovillkor – Baskonto.

Effektiv ränta enligt

Konsumentverkets riktlinjer (%):

Kredit

(tkr)

6 mån 12

mån

24

mån

48

mån

Bas-kont
30000 3,71 3,71 3,38 20,06 26
28000 3,97 3,98 3,62 20,16 26,11
26000 4,29 4,29 3,91 20,27 26,22
24000 4,65 4,66 4,24 20,4 26,36
22000 5,08 5,09 4,63 20,55 26,52
20000 5,6 5,61 5,11 20,74 26,71
18000 6,24 6,26 5,69 20,97 26,95
16000 7,05 7,06 6,42 21,25 27,24
14000 8,09 8,11 7,36 21,62 27,62
12000 9,49 9,52 8,64 22,11 28,13
10000 11,49 11,52 10,44 22,79 28,85
8000 14,53 14,58 13,2 23,83 29,93
6000 19,78 19,87 17,94 25,58 31,75